กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
กิจกรรมกลุ่ม DLICT

วันที่ 4-5 มีนาคม 2567 นายวิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมโปงลาง

นางกัญญาภัทร นาชัยนาค ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปเป็นแนวทางดำเนินการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น