นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Zoom Meeting) เรื่องการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแพรวา

นางกัญญาภัทร นาชัยนา

Read more

การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) รายการ”พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”, “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”, ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา

Read more

การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผ่านช่องทาง Zoom Meetting ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา

Read more

การประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ผ่านช่องทาง Zoom Meetting ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 07.30 – 09.00 น.

เมื่อวันพุธที่ 5 มกร

Read more

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.สกลนคร ซึ่งมาศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมโปงลาง

Read more