วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นางกัญญาภัทร นาชัยนาค ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโปงลาง

Read more

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นางกัญญาภัทร นาชัยนาค ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม DLICT ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการเพื่อนำมาปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Read more