วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นางกัญญาภัทร นาชัยนาค ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม DLICT ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการเพื่อนำมาปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Read more

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30-09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะรองผอ.สพป.กส.เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบ conference รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2565 ณ ห้องประชุมแพรวา

Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30-09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะรองผอ.สพป.กส.เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านระบบ conference รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2565 ณ ห้องประชุมแพรวา

Read more

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วน ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Read more

นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14 /2565 “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อน

นางกัญญาภัทร นาชัยนา

Read more

การบรรยาย ภาระงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องเรือนเขียวมรกต

Read more

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รอง ผอ.สพป.กส.เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day” เวลา 14.30 – 16.30 น. บริเวณอาคารสำนักงานฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าอยู่ น่าทำงาน

Read more

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ให้ติดตามนักเรียนตกหล่น ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนในเขตอำเภอสหัสขันธ์และสามชัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

Read more

นายอดุลย์ ภูปลื้ม รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุม พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) รายการ”พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”, “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”, ครั้งที่ 11 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา

Read more