การประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2564 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤษภา

Read more

การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในกาปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more